wzór – Kierownik Biura

Warszawa, 19 listopada 2012 r.

List Motywacyjny

Adam Dąbrowski
ul. Yyyyyyyyyyy 1/17
04-234 Warszawa
tel. zzz zzz zzz
e-mail: adabrawski@zyx.pl

Szanowny Pan Andrzej Nowakowski

Prezes Zarządu
ABCDEF Sp. z o.o.
ul. Zzzzzzzzzzzz 126d
03-338 Warszawa

Szanowny Panie

Pisząc w odpowiedzi na ofertę pracy dla Kierownika Biura w ABCDEF Sp. z o.o., która ukazała się w Gazecie Wyborczej 17 listopada 2012 r., jestem przekonany, że z powodu 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku pracy, znakomitych umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych, a także praktyki w pisaniu szerokiego zakresu pism urzędowych i handlowych w języku angielskim spełniam wszystkie wymagania zawarte w tej ofercie pracy, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej mógłbym wykazać, iż wybór mojej kandydatury wiązałby się z najwyższymi standardami pracy całego zespołu pracowników Biura. Jestem szczególnie zainteresowany tą ofertą pracy z powodu mojego dotychczasowego doświadczenia, jak i dalszych celów zawodowych.
Jestem wysoko zmotywowanym, lojalnym profesjonalistą zorientowanym na efektywną pracę, nie unikającym podejmowania własnej inicjatywy i szybkiego rozwiązywania pojawiających się trudności. Dotychczas w ramach swoich obowiązków zawodowych odpowiadałem za koordynację korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym  dokumentacji wewnętrznej, koordynację przesyłek kurierskich, zarządzanie dostawami urządzeń i materiałów biurowych, przygotowanie zamówień, kontakty z dostawcami i serwisem urządzeń biurowych, rezerwację biletów i rozliczanie podróży służbowych oraz kontakty z licznymi współpracującymi firmami. Ponadto potrafię współpracować z mediami, co umożliwia mi skuteczne docieranie z informacją do większego grona odbiorców, a także sprawnie organizuję udział firmy w targach.

Podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z przyjemnością szerzej uzupełnię informacje zawarte w moim CV, jak i odpowiem na Pana pytania oraz przedstawię referencje od dotychczasowych pracodawców. Z góry dziękuję za czas poświęcony na ocenę mojej kandydatury.Z wyrazami szacunku,

Adam Dąbrowskifacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail