Logo_List-motywacyjny.com.pl

Jak napisać list motywacyjny – przykłady i wzory

List motywacyjny – Przykłady

przykład – płatny staż (asystent menedżera)

Kielce, dn. 3 listopada 2012 r.

List Motywacyjny

Jan Nowak
ul. Xxxxxxxx 4/19
52-213 Kielce
tel. xxx xxx xxx
e-mail: jnowak@xyz.pl

Dział Zasobów Ludzkich
Xxxxxxx SA
ul. Xxxxxxxx 5
52-950 Kielce

Szanowni Państwo,

Podczas III Studenckich Targów Pracy, które odbyły się w dniach 24-25 października 2012 r. w Kielcach dowiedziałem się o możliwości płatnego stażu w Dziale Finansowym Xxxxxxx SA. Słysząc uprzednio wiele pozytywnych informacji na temat Państwa firmy, nie miałem wątpliwości i natychmiast zdecydowałem się przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko asystent menedżera.
Jestem studentem piątego roku Wyższej Szkoły Bankowej na Wydziale Finanse i Bankowość. Uzyskałem już absolutorium ze średnią ocen 4,6 i we wrześniu będę bronił pracę magisterską (temat: „Zarządzanie rynkiem derywatów i instrumentów pochodnych w Polsce”). Korzystając z programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus, w 2008 r. odbyłem V semestr studiów na University of Warwick w Wielkiej Brytanii. Ponadto w przeciągu ostatnich 2 lat pracowałem w wakacje w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii wykonując pomocnicze prace biurowe, dzięki czemu pogłębiłem znajomość języka angielskiego, którym obecnie posługuję się w stopniu płynnym.

Jestem bardzo zainteresowany pracą w Xxxxxxx SA, w której miałbym dobrą sposobność wykorzystać i przede wszystkim pogłębić wiedzę zdobytą podczas studiów. Jestem w pełni dyspozycyjny i w każdej chwili z przyjemnością przyjmę zaproszenie na ewentualne spotkanie z Państwem.

Z wyrazami szacunku,

Jan NowakComments are closed.