Logo_List-motywacyjny.com.pl

Jak napisać list motywacyjny – przykłady i wzory

List motywacyjny – Przykłady

wzór – Samodzielna Księgowa

Warszawa, dn. 3 października 2012 r.

List Motywacyjny


Anna Nowak
ul. Xxxxxxxx 4 m. 12
00-113 Warszawa
tel. xxx xxx xxx
e-mail: anowak@xyz.pl

Xxxx S.A.
ul. Xxxxxxxx 45
00-950 Warszawa

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa ofertę pracy dla Samodzielnej Księgowej w Xxxx S.A., która ukazała się 1.10.2012 r. w Gazeta Praca, będąc przekonaną, że spełniam wszystkie zawarte w tej ofercie wymagania, zgłaszam swoją aplikację na to stanowisko pracy.
Posiadam kierunkowe wykształcenie oraz 12-letnie doświadczenie w obszarze finansów, analizy finansowej i księgowości. Posiadam wieloletnią, praktyczną znajomość zagadnień księgowych i podatkowych w średniej wielkości przedsiębiorstwie produkcyjnym. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej odpowiadałam m.in. za analizę finansową – kalkulacje kosztów i cen produktów, wyliczanie wartości produkcji, tworzenie comiesięcznych raportów dla Zarządu. W ciągu ostatnich 2 lat do moich obowiązków należy także ewidencja operacji księgowych, tworzenie i nadzór nad realizacją budżetu oraz najważniejszych operacji finansowych firmy. Ponadto odpowiadam za wszystkie rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Jestem osobą dokładną i bardzo spokojną, dobrze odnajduję się pracując w zespole. Mam nadzieję, że zaproszą mnie Państwo na spotkanie, podczas którego będę mogła szerzej przedstawić swoje doświadczenia i umiejętności oraz dokładniej zapoznać się z Państwa oczekiwaniami.

Z wyrazami szacunku,

Anna Nowak
Comments are closed.