wzór – Sekretarka

Wrocław, 29 września 2012 r.

List Motywacyjny

Anna Kowalska
ul. Xxxxxxxx 12/8
21-145 Wrocław
tel. xxx xxx xxx
e-mail: a.kowalska@xyz.pl

XYZ SA
ul. Xxxxxxxx 12
22-156 Wrocław

Szanowni Państwo,


W nawiązaniu do oferty opublikowanej na Państwa stronie internetowej chciałabym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko sekretarki w sekretariacie Prezesa Zarządu XYZ SA. Jestem przekonana, że moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe, dobra organizacja pracy oraz znajomość wymaganych w ofercie języków obcych spotkają się z Państwa zainteresowaniem.
Ukończyłam studia licencjackie na kierunku administracja na Uniwersytecie Wrocławskim. Zdobyte wykształcenie oraz dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku asystentki Dyrektora Sprzedaży w przedsiębiorstwie ABC Sp. z o.o. nauczyły mnie sprawnego i szybkiego wypełniania powierzanych mi obowiązków w wymagającym środowisku biznesowym.

Jestem osobą bardzo komunikatywną i lubię pracować w zespole. Posługuję się językiem angielskim w stopniu płynnym w mowie i piśmie, a językiem niemieckim w stopniu bardzo dobrym; bezproblemowo korzystam z podstawowych aplikacji MS Office (Outlook, Word, Excel i Power Point); potrafię szybko i bezbłędnie formułować typową korespondencję handlową i urzędową.

Z przyjemnością dokładniej przedstawię swoją kandydaturę podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.


Z wyrazami szacunku,

Anna Kowalska
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail