Logo_List-motywacyjny.com.pl

Jak napisać list motywacyjny – przykłady i wzory

List motywacyjny – Przykłady

Budowa listu motywacyjnego

List motywacyjny powinien mieścić się na jednej stronie A4 bez względu na ilość lat pracy oraz różnorodność wykonywanych dotychczas obowiązków zawodowych czy też liczbę osiągniętych sukcesów. Trzeba go pisać czarną czcionką standardowego kroju (Times New Roman, Arial, Tahoma, Verdana) w rozmiarze  11-12 na białym tle lub na zwykłym, białym papierze, jeśli LM wysyłany będzie pocztą albo faksem. Wysyłane razem CV i list motywacyjny powinny być pisane czcionką o tej samej wielkości i takim samym kroju.

List motywacyjny powinien mieć prostą i estetyczną formę; powinien składać się z wyraźnie widocznych akapitów, których powinno być 3 lub 4: wstęp, część zasadnicza (najszerzej rozwinięta, może składać się z 2 akapitów) i zakończenie.
Najlepiej, jeśli LM zawiera:

 • imię i nazwisko kandydata oraz jego nr telefonu i adres e-mail (u góry, z lewej strony)
 • miejscowość i data (u góry, z  prawej strony)
 • imię, nazwisko, funkcja i dział, w którym pracuje osoba, do której wysyłasz swoje dokumenty aplikacyjne (poniżej miejscowości i daty, z prawej strony). Jeśli nie wiemy, jak nazywa się ta osoba, podajemy dział, w którym pracuje; jeśli i tego nie wiemy, wpisujemy w tym miejscu tylko nazwę firmy
 • nazwa i adres firmy, do której wysyłamy swoją aplikację
 • zwrot grzecznościowy (np. „Szanowny Panie” – z lewej strony, tuż nad pierwszym akapitem listu motywacyjnego)
 • wstęp (z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia, jeśli było podane; nazwą stanowiska, na jakie się aplikuje; ew. dodatkowo w jakiej gazecie lub portalu internetowym i kiedy pojawiła się dana oferta pracy)
 • część zasadnicza, która powinna zajmować najwięcej miejsca i może składać się z 2 akapitów (m.in. przedstawienie doświadczeń zawodowych, wykształcenia, korzyści dla pracodawcy, jeśli nas zatrudni, uzasadnienie dlaczego jesteśmy zainteresowani właśnie tą ofertą pracy
 • zakończenie (podziękowanie czytającemu za uwagę, wyrażenie gotowości do spotkania się na rozmowie kwalifikacyjnej)
 • końcowy zwrot grzecznościowy (np. „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem”)
 • podpis (może być pisany zwykłą czcionką komputerową, jeśli wysyłamy list motywacyjny e-mailem)
 • ewentualnie w liście motywacyjnym powinniśmy umieścić dodatkowo wszystko to, o co pracodawca prosi w ofercie pracy – czasem drobnym drukiem lub na samym końcu ogłoszenia pracodawcy zamieszczają jakieś szczególne wymagania związane z treścią lub formą LM, CV albo nawet e-maila, w którym te dokumenty powinniśmy przesłać – jest to zazwyczaj próba odsiania osób nieuważnych, bądź takich, które automatycznie odpisując na ogłoszenia wysyłają swoje standardowe wzory dokumentów aplikacyjnych.
List motywacyjny może także zawierać linki do naszych prac (dotyczy to np. grafików komputerowych) lub do istniejących w internecie opisów projektów, w których braliśmy udział – należy wtedy wyjaśnić czego te linki dotyczą.

LM może także zawierać kontakty referencyjne – imię, nazwisko i stanowisko osoby, która z nami wcześniej współpracowała (najlepiej, jeśli będzie to bezpośredni przełożony lub szef firmy) oraz jej telefon i/lub e-mail – można to podawać na dole strony. Oczywiście musimy być przekonani, że ta osoba będzie się o nas wypowiadać pozytywnie…

Na samym dole listu rekrutacyjnego może pojawić się również klauzula o udostępnieniu danych osobowych w celu rekrutacji, jeśli nie starczyło na to miejsca w CV.

list motywacyjny – przykłady i wzory – tu znajdziesz ciekawy wzór LM


Comments are closed.