przykład – Pracownik biurowy

Chorzów, 5 listopada 2012 r.

List Motywacyjny

Iwona Kowalska
ul. Xxxxxxxx 5 m. 3
45-098 Chorzów
tel. xxx xxx xxx
e-mail: i.kowalska@xyz.pl

Szanowna Pani Joanna Nowak
Dyrektor ds. Personalnych

XYZ Sp. z o.o.
ul. Xxxxxxxx 19
46-102 Chorzów


Szanowna Pani


W związku z ofertą pracy dla pracownika biurowego w firmie XYZ Sp. z o.o. zamieszczoną dnia 30 października 2012 r. w Gazecie Wyborczej w dodatku Praca, przedstawiam swoją kandydaturę na to stanowisko.

Jako absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Administracja i Zarządzanie zdobyłam wiedzę na temat obecnie stosowanych metod zarządzania projektami, zarządzania obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie oraz komunikacji firmy z otoczeniem biznesowym i administracyjnym. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyłam w pracach samorządu studenckiego na moim wydziale, co pozwoliło mi na praktyczne wykorzystywanie zdobywanej wiedzy. Bezproblemowo korzystam z typowo używanych w biurze programów komputerowych; płynnie posługuję się językiem angielskim, a od dwóch lat intensywnie uczę się języka niemieckiego.
W dotychczasowo wykonywanej przeze mnie pracy zawodowej, a wcześniej podczas praktyk studenckich, nauczyłam się na czym polegają zadania wykonywane przez profesjonalnych pracowników sekretariatu. Będąc świadomą, że bardzo wiele osób wyrabia sobie opinię na temat określonej firmy na podstawie kontaktu z pracownikami jej sekretariatu, zawsze miałam to na uwadze i wykonywałam swoją pracę ze starannością i z pozytywnym nastawieniem do ludzi.

Zamierzam w dalszym ciągu rozwijać swoje kwalifikacje w wymagającym, międzynarodowym środowisku pracy. Dlatego też mam nadzieję, że będę mogła spotkać się z Panią podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej i udowodnić, że jestem właściwą kandydatką na to stanowisko pracy.Z wyrazami szacunku,
Iwona Kowalskafacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail